Les meilleurs conseils boursiers!
09 juillet 2021

Fin en vue: Au moins 11,40 euros/action...


Ouvrez grand vos oreilles si vous êtes actionnaire Xeikon! Le jeudi 8 juillet 2021, il y a fort à parier que la dernière plaidoirie ait eu lieu dans le cadre de l’action menée par Recalcico Beheer (sous l’égide de l’activiste Frans Fraas) à dessein d’obtenir un prix plus élevé pour les actions Xeikon. À cet égard, la partie adverse s’est déjà déclarée d’accord avec l’avis de l’estimateur indépendant désigné par la Cour d’Amsterdam.

Fin janvier 2014, cet estimateur indépendant a évalué Xeikon à 9,73 euros/action (au moment de la reprise). Désormais, la partie adverse affirme implicitement que l’offre à 5,85 euros/action n’était PAS correcte (celle à 9,73 euros/action en revanche si!).  Rappelez-vous aussi que jadis, Petercam, qui défendait le montant de 5,85 euros/action, se trouvait aux manettes de l’opération. Une situation similaire à celle de Sioen par après

Les actionnaires Xeikon peuvent se frotter les mains de contentement, d’autant qu’à ces 9,73 euros/action viennent s’ajouter les intérêts légaux. Partant, un calcul prudent nous mène à un prix de reprise de 11,40 euros/action. Cerise sur le gâteau: Recalcico ayant présenté suffisamment d’arguments, la Cour pourrait trancher en faveur d’un prix de reprise plus élevé (ces 9,73 euros + intérêts constituent un minimum absolu).

La décision définitive tombera dans une dizaine de semaines. Ensuite, les actionnaires Xeikon devraient recevoir sur leur compte bancaire ce qui leur est dû de plein droit.


Persbericht Recalcico

‘Bencis naaide aandeelhouders Xeikon een oortje aan met behulp van Petercam’

XBC (Flint) staakt verzet tegen faire overnameprijs Xeikon

MINDERHEIDSAANDEELHOUDERS BELOOND MET PRIJSVERDUBBELING NA OVERNAME-SOAP

Na een jarenlang strijd, onder leiding van Recalcico Beheer B.V. krijgen de opponerende minderheidsaandeelhouders in Xeikon eindelijk genoegdoening voor hun actie tegen de veel te lage overnameprijs (€ 5,85), die hen door de private equity partij Bencis indertijd werd geboden.

Dat bleek gisteren tijdens de openbare behandeling voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam (OK). Partijen mochten voor de laatste keer hun zegje doen over het rapport van de door de OK ingeschakelde onafhankelijke waarderingsdeskundige, waaruit viel op te maken dat, inclusief wanbeleidschade en wettelijke rente, de uiteindelijke vergoeding op minimaal € 11,40 zal uitkomen.

Die verrassende wending werd mogelijk doordat de feitelijk nieuwe eigenaar van Xeikon (Flint) zich, bij monde van hun advocaten van Allen & Overy, ineens niet langer verzette tegen de conclusie uit het waarderingsrapport, die de basis vormt voor deze prijsverdubbeling. Die veranderde proceshouding is opmerkelijk, want de overnemende partij heeft zich in de uitkoopprocedure juist van alle (on)mogelijke middelen bediend om vast te houden aan de oorspronkelijke ridicule biedprijs. Zo waren onder meer strategische plannen, waaruit de werkelijke waarde van de onderneming kon worden afgeleid, opeens niet meer vindbaar en bleken vergaderingen van de Raad van Commissarissen toch niet gehouden te zijn op eerder gecommuniceerde datums, dan wel niet genotuleerd. Ook werd gebruik gemaakt van een zogenaamde ‘fairness opinion’ van Petercam, die de overnameprijs onderbouwde door aan alle kansrijke innovaties waar de onderneming veel geld in investeerde geen waarde toe te kennen. In een eerdere fase had de Ondernemingskamer zich overigens al kritisch uitgelaten over de bruikbaarheid van een dergelijke door de overnemende partij gekochte opinie.

De uiteindelijke uitspraak van de Ondernemingskamer wordt over uiterlijk 10 weken verwacht.

‘Zelfs al zou de Ondernemingskamer alle door Recalcico aangevoerde argumenten voor een nog hogere waardering niet honoreren, dan is de prijsverdubbeling al een adequate beloning voor de actiebereidheid van de minderheidsaandeelhouders Xeikon’, aldus Frans Faas namens Recalcico. Uit het proces vallen volgens hem twee lessen te trekken. ‘Verzet kan dus wel degelijk lonen en als een private equity partij zich aan het overnamefront meldt, is het oppassen geblazen. Dat laatste zie je bijvoorbeeld nu weer bij de recente bieding van Gilde op DPA’, zo besluit hij.   

Recalcico Beheer B.V.
Postbus 70
NL-5427 ZH  Boekel
Tel: 0492 763600
e-mail: info@recalcico.nl
web: www.recalcico.nl
twitter: @recalcico

Copyright © Recalcico 2013


Se connecter
Rentabilisez votre portefeuille au maximum. Accédez aux meilleurs conseils boursiers et informations! Abonnez-vous avec activation instantanées. Abonnez-vous ou prener un abonnement à l'essai GRATUIT
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×